MENU

Forretningsbetingelser

Aalborg Stevedore Company A/S følger de officielle forretningsbetingelser gældende for Danske Shipping- og Havnevirksomheder.

Forretningsbetingelser

Aalborg Stevedore Company A/S følger de officielle forretningsbetingelser gældende for Danske Shipping- og Havnevirksomheder.

Alle opgaver udføres i henhold til Danske Shipping- og Havnevirksomheders Almindelige Betingelser (DSHAB 2024), der kan tilgås her.

De nævnte betingelser begrænser vores ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til 2 SDR pr. kg. eller 666,67 SDR pr. kolli eller enhed. Vores ansvar for simpelt uagtsomme fejl og myndighedskrav er fraskrevet, og bestemmelsernes ansvarsbegrænsningsregler opretholdes i tilfælde af grov uagtsomhed. En evt. erstatning kan ikke overstige 25.000 SDR pr. skadesbegivenhed. Krav mod os forældes efter 10 måneder. Vi har panteret for såvel aktuelle som tidligere krav, og morarenten udgør 2% pr. påbegyndt måned. Modregning i vores tilgodehavender er ikke tilladt. Vi agerer alene formidlende mellemmand ved udførelse af mægler- og agentopgaver og skal holdes skadesløs for tab eller skade. Enhver tvist afgøres efter dansk ret med Sø- og Handelsretten i København som værneting.

Opgaver, som ikke falder inden for anvendelsesområdet af DSHAB 2024 eller DSAF – idet DSAF §10 ikke anses vedtaget mellem parterne – udføres i henhold til Nordisk Speditørforbuds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2015). Bestemmelserne begrænser vores ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg. og for forsinkelse op til fragtbeløbet, maksimalt SDR 50.000 for hver ordre. Ved oplagring er speditørens samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR 500.000 (§27). Særlig opmærksomhed henledes på, at krav mod speditøren forældes efter 1 år (§30), og at panteretten (§14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav. Krav på fragt m.v. skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser (§10).

All orders are subject to the general conditions of NSAB 2015 and DSHAB 2024.

Menu