Kvalitetsledelse: ISO 9001

Vi opererer i et konkurrencepræget marked, og det er afgørende, at vi har kundefokus og hele tiden bliver dygtigere, mere effektive og skærper fokus på forbedringer. Derfor er vi certificeret inden for kvalitetsledelse. Ledelsessystemet indeholder en række aftaler for arbejdsgange og -metoder, der sikrer systematik og kontrol af, at vi:

  • opfylder kunders og andre interessenters behov og forventninger
  • overholder lovkrav relateret til kvaliteten i vores ydelse
  • styrker kundetilfredsheden
  • har en risikobaseret og mulighedsbaseret tankegang