MENU

Kvalitetssikring

Som kunde får du ydelser af højeste kvalitet. For os er kvalitet og sikkerhed to selvfølgeligheder i vores aktiviteter, der går hånd i hånd, og vi er ISO-certificeret inden for kvalitet (ISO 9001) og arbejdsmiljø (ISO 45001).

Vores kompetente og veluddannede stevedorer er fundamentet for topkvalitet i opgaveløsningen. De fleste er faglærte, og vi vægter derudover GWO-uddannelse højt (højderedning, førstehjælp, ergonomi). Derudover er havnesikring også en naturlig del af vores forretning, og vores terminaler og lagre er selvfølgelig godkendt efter ISPS – International Ship and Port Facility Security Code. Vi hjælper også gerne vores kunder med at udarbejde den nødvendige dokumentation i forbindelse med lastning og losning af gods f.eks. HSSE-dokumenter, IMO-dokumenter og lignende.

Kvalitetssikring

Som kunde får du ydelser af højeste kvalitet. For os er kvalitet og sikkerhed to selvfølgeligheder i vores aktiviteter, der går hånd i hånd, og vi er ISO-certificeret inden for kvalitet (ISO 9001) og arbejdsmiljø (ISO 45001).

Vores kompetente og veluddannede stevedorer er fundamentet for topkvalitet i opgaveløsningen. De fleste er faglærte, og vi vægter derudover GWO-uddannelse højt (højderedning, førstehjælp, ergonomi). Derudover er havnesikring også en naturlig del af vores forretning, og vores terminaler og lagre er selvfølgelig godkendt efter ISPS – International Ship and Port Facility Security Code. Vi hjælper også gerne vores kunder med at udarbejde den nødvendige dokumentation i forbindelse med lastning og losning af gods f.eks. HSSE-dokumenter, IMO-dokumenter og lignende.

Kvalitetsledelse

Vi opererer i et konkurrencepræget marked, og det er afgørende, at vi har kundefokus og hele tiden bliver dygtigere, mere effektive og fokuserer på forbedringer. Derfor er vi certificeret inden for kvalitetsledelse. Ledelsessystemet indeholder en række aftaler for arbejdsgange og -metoder, der sikrer systematik og kontrol af, at vi:

  • opfylder kunders og andre interessenters behov og forventninger
  • overholder lovkrav til kvalitet i vores ydelse
  • styrker kundetilfredsheden
  • har en risikobaseret og mulighedsbaseret tankegang

Arbejdsmiljøledelse

Sikkerhed er et mindset i de opgaver, vi udfører, og derfor er vi certificeret inden for arbejdsmiljøledelse. Det indebærer bl.a. altid et toolbox-møde inden hver operation, hvor vi gennemgår sikkerheden og dagens operation. Vores arbejdsmiljø er baseret på ledelsesprincipperne Plan-Do-Check-Act, hvor vi:

  • identificerer farer og vurderer risici
  • etablerer og forbedrer ledelsessystemet for at minimere eller eliminere risici
  • systematisk forbedrer resultater ifht. sundhed og sikkerhed samt forebygger ulykker og hændelser
  • holder os opdaterede og overholder de gældende lovkrav

Menu