Det logistiske setup styrkes

En markant udvidelse af transportcenteret ved containerterminalen er lige nu i gang. Udvidelsen skal både imødekomme den stigende efterspørgsel på lager- og godshåndteringskvadratmeter samt styrke det logistiske setup omkring containertrafikken til og fra Aalborg. På den måde for I og vores andre samarbejdspartnere de bedste betingelser for logistikløsninger med opkobling til både vand, vej og bane.

Grønnere containerterminal

Havnen i Aalborg deltager i det internationale EU-forskningsprojekt AEGIS (Advanced Efficient and Green Inter-modal System), hvor der udvikles smarte teknologier og automatiseringsløsninger, som afprøves i praksis med Aalborg havn som testplatform. Blandt andet skabes der helt konkret forslag til, hvordan man kan konstruere en ny fuldautomatiseret terminal, som kan håndtere både RORO-, container- og bulktransport via nærskibsfart og jernbanenettet, der begge rummer stort potentiale i forhold til at gøre transportsektoren grønnere.